Selasa, 28 Jun 2011

PEKA SAINS TING. 4 - EKSPERIMEN 1 (VARIASI TIDAK SELANJAR BAGI MANUSIA)

TAJUK:         VARIASI TIDAK SELANJAR BAGI MANUSIA
                                             
1.0)     TUJUAN:      Mengkaji variasi tidak selanjar yang terdapat pada manusia.

2.0)     HIPOTESIS: Tidak semua orang mempunyai kebolehan menggulung lidah.
                                            
3.0)       PEMBOLEHUBAH:
            3.1)     Dimalarkan:  Pelajar 4 Ibnu Khaldun
            3.2)     Dimanipulasikan:    Perbezaan kebolehan menggulung lidah
            3.3)     Bergerakbalas:         Bilangan pelajar yang boleh menggulung                                                         lidah atau tidak        

4.0)     RADAS DAN BAHAN:
            4.1)     Kertas graf

5.0)       LANGKAH-LANGKAH:
5.1)       Pelajar diuji sama ada dapat menggulung lidah atau tidak.
5.2)       Pemerhatian dicatatkan dalam Jadual 1.
5.3)       Graf bar dilukis bagi pemerhatian yang dicatatkan dalam Jadual 1.

6.0)       PEMERHATIAN DAN KEPUTUSAN:
            Jadual 1. Kebolehan menggulung lidah bagi pelajar Tingkatan 4 Ibnu       Khaldun.
Kebolehan Menggulung Lidah  
Bilangan pelajar
Boleh

Tidak boleh7.0)       PERBINCANGAN DAN ANALSIS:
7.1)       Ciri-ciri yang terdapat dalam  graf bar yang dilukis itu adalah _____________ dan ______________.
7.2)       Kebolehan menggulung lidah ialah jenis variasi ______________.
7.3)       Bilangan pelajar 4 ibnu Khaldun yang boleh menggulung lidah ialah ______________.
7.4)       Contoh lain variasi tidak selanjar yang terdapat pada manusia ialah _____________ dan ________________.

8.0)       KESIMPULAN:
            8.1)     Kebolehan menggulung lidah bagi pelajar 4 Ibnu Khaldun merupakan variasi ____________________________.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan