Terdapat ralat dalam alat ini

Selasa, 18 Oktober 2011

APC 2011 FORMAT BARU SABK

SULIT                                                                                       LAMPIRAN 1
                                                                                                KEPADA FORMAT PPSM 5/2004
                                                                                                SABK
PERAKUAN KETUA JABATAN
KE ATAS CADANGAN PEMBERIAN
ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2011

1)         Nama Pegawai           :  Munaratul Aini Bt Yahaya

2)         No. Kad Pengenalan  : 


3)         Jawatan dan Gred     :   Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (DG41)

4)         Kegiatan dan Sumbangan di Luar Tugas Rasmi

(Seperti tercatat di borang LNPT 2011)Senarai kegiatan/ aktiviti/ sumbangan
Peringkat Kegiatan/ Aktiviti/ Sumbangan
(Nyatakan Jawatan/ Pencapaian)
1
Menyelaras buku nota dan latihan tambahan pelajar Ting. 1 - 5
Sekolah (Penyelaras PP Sains)
2
LDP Jati Diri & Potensi Guru
Daerah (Peserta)
3
Penghasilan Video Sains PMR 2011
Daerah (AJK & Peserta)
4
Bengkel Teknik Menjawab PMR & SPM Sains 2011 oleh Guru Cemerlang
Sekolah (Guru Peserta)
5
Kem HALUS Sains SPM 2011
Daerah (Guru Pengiring)
6
Sahsiah Unggul Murid (SUMUR), SPI-JPN
Daerah (Guru Peserta)
7
Bengkel Pengajaran Berkesan Sains & Masalah Disiplin Pelajar
Daerah (Peserta)
8
Program GEMPUR Sains PMR 2011
Negeri (Peserta)
9
Pengawas Peperiksaan PMR dan SPM 2011
Kebangsaan
(Guru Pengawas)
Jumlah Markah Mengikut Wajaran
PPP:              
PPK:

Markah Purata (%):5)             Ulasan dan Justifikasi:
 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Tandatangan        :
Nama                    :
Jawatan dan Cop  :
Tarikh                   :  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 ulasan: